Од изработка и дизајн, па се до креирање на текстуалните содржини, илустрациите, подобрување на стратегијата и имплементирање на сите трендови.

 ИЗРАБТОКА И ДИЗАЈН НА ВЕБ САЈТ

Нудиме комплетно и професионално решение за сите елементи на вашиот сајт. Од изработка на дизајнот, текстуалните содржини, илустрациите, па се до осмислување на релевантен визуелен идентитет и предизвикување на желба кај посетителите да направат одредена акција на вашиот сајт (Desirable Action), односно да кликнат и разгледаат одредена рубрика, категорија и сл.

ИЗРАБОТКА НА МОБИЛНИ АПЛИКАЦИИ

Користењето на паметните телефони е во постојан пораст, па мобилните апликации стануваат се поважен дел од дигиталниот свет. Ние постојано ги пратиме овие трендови, па на нашите клиенти можеме да им понудиме секаков вид на апликации кои ќе работат на сите мобилни платоформи.

 ПОПУЛАРНО »

 АПЛИКАЦИИ И ДИЗАЈН НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

Нашиот креативен тим постојано осмислува и изработува апликации кои се наменети за социјалните мрежи. Со помош на овие апликации (online игри, натпревари, квизови) , а и со самото преуредување на дизајнот на вашиот профил на вашата Facebook страница, Twitter или You Tube канал, вие добивате можност максимално да го искористите нивниот потенцијал.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *